Lebaf har fotograferet for bladet VISS siden 2013

VISS er et fagligt blad inden for det pædagogiske og sundhedsfaglige område. Fotografierne bliver ligelede brugt på hjemmesiden viss.dk

Et par eksempler